Chidinma – Ko S’oba Bire Lyrics

Chidinma – Ko S’oba Bire Lyrics

[Chorus]

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

[Verse 1]

Gbigbega loruko re
Titobi loruki baba
Talaba fi o we
Ekun oko pharaoh
Hosanna iwo lo pe ye

[Pre-Chorus]

Of’orun nikan se kiki da wura
Ogba mi lowo ota aye mi o
Ose o, Ko S’oba Bire

[Chorus]

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

[Verse 2]

Olugbeja mi, Atoba tele
Oluwosan awimayehun
Onibu ola, ola yaturu
Atobi lola adi mase tu
Mojuba fun o alade wura
Mokira fun oba aye mi o
Ose o Ko S’oba Bire

[Instrumentation]

Talaba fi o we
Ekun oko pharaoh
Hosanna iwo lo pe ye

[Pre-Chorus]

Of’orun nikan se kiki da wura
Ogba mi lowo ota aye mi o
Ose o, Ko S’oba Bire

[Chorus]

Laye lorun Ko S’oba Bire
Laye lorun Ko S’oba Bire
Eleru niyin
Alagbawi eda
Laye lorun Ko S’oba Bire
Aduro tini lojo iponju
Laye lorun Ko S’oba Bire
Orani nise a tun sini lo
Laye lorun Ko S’oba Bire

GET AUDIO HERE

Leave a Reply